Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...2A Werken en ondernemen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2A Werken en ondernemen in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Behoudens een enkele vertraging zijn er nauwelijks afwijkingen in de uitvoering van de begroting.

SMART-doel

Afwijkingen

1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur in 2020.

Vertraging op onderdelen

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We stellen een economisch beleidsplan op voor de periode na 2020.

Geen afwijkingen. De start van het economisch beleidsplan is voorzien na het zomerreces.

1.2 We actualiseren de nota ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen).

Vaststelling van het onderdeel standplaatsen is voorzien in het derde kwartaal van 2020. Het onderdeel weekmarkt loopt door de coronacrisis vertraging op. Het is nu namelijk niet mogelijk om een (fysiek) participatietraject te starten. De vertraging is nu nog lastig in te schatten.

1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op.

In de eerste helft van 2020 wordt samen met Leiden marketing een projectplan opgesteld. Afhankelijk daarvan worden de kosten en de doorlooptijd van de uitvoering inzichtelijk.

1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op.

Uitvoering was voorzien in de eerste helft van 2020. Besloten is om dit niet te doen, omdat ondernemers onvoldoende hun input kunnen leveren. Start is nu voorzien na het zomerreces.

2.1 We zetten de regionale samenwerking op het gebied van economie voort (Economie071).

In de tweede helft van 2020 vindt besluitvorming over de verlenging van de samenwerking plaats.

2.3 We voeren de regionale bedrijventerreinenstrategie uit.

Besluitvorming door de gemeenteraden is voorzien in september en oktober 2020.

3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden.

Onder de vlag van Economie071 is een project ‘Human Capital actieplan’ gestart, waardoor werkzoekenden en ondernemers elkaar beter kunnen vinden.

4.4 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.

Via een raadsbesluit is gekozen voor nascheiding van PMD.

Ga naar boven