Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...2A Werken en ondernemen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2A Werken en ondernemen in het dorp

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2021

Mede ten gevolge van COVID-19 is er op een enkel taakveld vertraging opgetreden.

Geplande activiteiten 2021

Activiteit

Afwijkingen

1.2 We voeren het beleid voor de weekmarkt uit.

In de eerste helft van 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de ondernemers van de weekmarkt. Door de ondernemers is aangegeven dat ze met de gemeente en ondernemers aan de Santhorst in gesprek willen over het weekmarktbeleid als het weer mogelijk is fysiek bij elkaar te komen.

1.3 We voeren de plannen voor het opzetten van
Leiderdorp Marketing uit.

In 2021 neemt gemeente Leiderdorp deel aan de regionale campagne 'Streek van verrassingen'.

4.4 We stellen grondstoffenbeleid op.

In 2021 wordt een kaderstellende nota opgesteld. In 2022 wordt het grondstoffenbeleid uitgewerkt.

Ga naar boven